Hizkiya Dinsel Kuralları Düzenliyor

311 Hizkiya Dinsel Kuralları Düzenliyor Bütün bunlar sona erince, oradaki İsrailliler Yahuda kentlerine giderek dikili taşları parçalayıp Aşera putlarını devirdiler. Yahuda, Benyamin, Efrayim ve Manaşşe bölgelerindeki puta tapılan yerlerin ve sunakların hepsini yıktılar. Sonra herkes kendi kentine, toprağına döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009