Sanherib’in Tehdidi

321 Sanherib’in Tehdidi Hizkiya’nın RAB’be bağlılıkla yaptığı bu hizmetlerden sonra Asur Kralı Sanherib gelip Yahuda’ya saldırdı. Surlu kentleri ele geçirmek amacıyla onları kuşattı.
İncil — Yeni Çeviri 2009