2 Senin için görkemli bir tapınak, sonsuza dek yaşayacağın bir konut yaptım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009