Sıkıntıya Göğüs Ger

21 Sıkıntıya Göğüs Ger Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen.
İncil — Yeni Çeviri 2009