17 Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos’la Filitos bunlardandır.
İncil — Yeni Çeviri 2009