19 Kalk, gece her nöbet başında haykır,
Rab’bin huzurunda yüreğini su gibi dök!
Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için O’na ellerini aç.
İncil — Yeni Çeviri 2009