İsrail Yıkıma Uğruyor

91 İsrail Yıkıma Uğruyor
Rab’bi gördüm,
Sunağın yanında duruyordu.
“Sütun başlıklarına vur,
Eşikler sarsılsın” dedi,
“Başlıkları insanların başında parala.
Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim.
Kaçan, kurtulan olmayacak,
İncil — Yeni Çeviri 2009