20 Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009