Halk Yakınıyor

111 Halk Yakınıyor Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. RAB bunu duyunca öfkelendi, aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti.
İncil — Yeni Çeviri 2009