18 O kuyu ki, onu önderlerle
Halkın soyluları
Asayla, değnekle kazdılar.”
Bundan sonra çölden Mattana’ya,
İncil — Yeni Çeviri 2009