4 “Savaşa İsrail’in her oymağından bin kişi gönderin.”
İncil — Yeni Çeviri 2009