Mısır’dan Moav’a Yolculuk

331 Mısır’dan Moav’a Yolculuk Musa’yla Harun önderliğinde birlikler halinde Mısır’dan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009