20 Rimmon-Peres’ten ayrılıp Livna’da konakladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009