20 Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel,
İncil — Yeni Çeviri 2009