24 Gerşon’a bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaf’tı.
İncil — Yeni Çeviri 2009