30 Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzziel oğlu Elisafan’dı.
İncil — Yeni Çeviri 2009