Nebukadnessar’ın Diktiği Altın Heykel

31 Nebukadnessar’ın Diktiği Altın Heykel Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmış, eni altı arşındı. Onu Babil İli’nde, Dura Ovası’na dikti.
İncil — Yeni Çeviri 2009