Daniel’in Üç Arkadaşı Fırına Atılıyor

19 Daniel’in Üç Arkadaşı Fırına Atılıyor Nebukadnessar Şadrak, Meşak, Abed-Nego’ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009