9 Kral Nebukadnessar’a, “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler,
İncil — Yeni Çeviri 2009