Pisidya Sınırındaki Antakya’da

13 Pisidya Sınırındaki Antakya’da Pavlus’la beraberindekiler Baf’tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge Kenti’ne gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim’e döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009