18 Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009