Veriya’da

10 Veriya’da Kardeşler hemen o gece Pavlus’la Silas’ı Veriya Kenti’ne gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudiler’in havrasına gittiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009