Pavlus Feliks’in Önünde Suçlanıyor

241 Pavlus Feliks’in Önünde Suçlanıyor Bundan beş gün sonra Başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezariye’ye gelip Pavlus’la ilgili şikâyetlerini valiye ilettiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009