13 Başkalarıysa, “Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış” diye alay ettiler.

İncil — Yeni Çeviri 2009