Haman’ın Kötü Tasarıları

31 Haman’ın Kötü Tasarıları Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaklı Hammedata’nın oğlu Haman’ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009