10 Ester Mordekay’a şu haberi götürmesini buyurdu:
İncil — Yeni Çeviri 2009