13 Başına gelenleri karısı Zereş’e ve bütün dostlarına anlattı.
Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: “Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin.”
İncil — Yeni Çeviri 2009