2 Sizin bildiğinizi ben de biliyorum,
Sizden aşağı kalmam.
İncil — Yeni Çeviri 2009