29 Zengin olmayacak, serveti tükenecek,
Malları ülkeye yayılmayacaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009