22 Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı’yı suçlamadı.

İncil — Yeni Çeviri 2009