2 “Egemenlik ve heybet Tanrı’ya özgüdür,
Yüce göklerde düzen kuran O’dur.
İncil — Yeni Çeviri 2009