25 Servetim çok,
Varlığımı bileğimle kazandım diye sevindimse,
İncil — Yeni Çeviri 2009