6 –Tanrı beni doğru teraziyle tartsın,
Kusursuz olduğumu görsün–
İncil — Yeni Çeviri 2009