17 Onları yaptıkları kötülükten döndürmek,
Gururdan uzak tutmak,
İncil — Yeni Çeviri 2009