10 Öğüdünü dinletir,
Kötülükten dönmelerini buyurur.
İncil — Yeni Çeviri 2009