22 Altın parıltısı geliyor kuzeyden,
Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.
İncil — Yeni Çeviri 2009