8 Günleri lanetleyenler,
Livyatan’ı uyandırmaya hazır olanlar,
O günü lanetlesin.
İncil — Yeni Çeviri 2009