8 Benimle gel Lübnan’dan, yavuklum,
Benimle gel Lübnan’dan!
Amana doruğundan,
Senir ve Hermon doruklarından,
Aslanların inlerinden,
Parsların dağlarından geç.
İncil — Yeni Çeviri 2009