Kral Artahşasta’nın Ezra’ya Verdiği Mektup

11 Kral Artahşasta’nın Ezra’ya Verdiği Mektup Kral Artahşasta’nın RAB’bin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezra’ya verdiği mektubun bir örneği şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009