10 Yosifya oğlu Şelomit’in oğullarından 160 erkek.
İncil — Yeni Çeviri 2009