2 Pinehasoğulları’ndan Gerşom,
İtamaroğulları’ndan Daniel,
Davutoğulları’ndan Hattuş.
İncil — Yeni Çeviri 2009