8 Şefatyaoğulları’ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte 80 erkek.
İncil — Yeni Çeviri 2009