14 İnsanları denizdeki balıklara,
Yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.
İncil — Yeni Çeviri 2009