7 Dehşetli ve korkunçturlar,
Gururlu ve başlarına buyrukturlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009