Kirli Sayılan Halk

10 Kirli Sayılan Halk Darius’un krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü günü RAB, Peygamber Hagay’a seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009