14 Yiftah yine Ammon Kralı’na ulaklar göndererek
İncil — Yeni Çeviri 2009