16 Silahlarını kuşanmış altı yüz Danlı dış kapının önüne yığılmıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009