11 İsrailliler RAB’bin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallar’a taptılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009