17 Ardından Penuel Kulesi’ni yıkıp kent halkını kılıçtan geçirdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009