2 Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü,
İncil — Yeni Çeviri 2009